Az adatcentrum hatékony és egyszerűen használható megoldást nyújt a nyugdíjpénztár üzleti törekvéseinek támogatásához, kitűzött céljainak eléréséhez és az eddig elért ered­ményeinek megerősítéséhez úgy, hogy a nyugdíjpénztár meglévő alaprendszerét nem szükséges módosítani.

Hogyan éri el mindezt?

  • a pénztár üzemeltetés optimalizálásával
  • teljesítményének növelésével
  • a tervezés és marketing céltudatosabb alkalmazásával
  • az ügyfél elégedettség növelésével
  • a vezetői kontroll gyakorlásával
  • az automatizált operatív felügyelettel

Mik a felhasználási területek?

   • Operatív vezetés (működés hatékonysága, szervezet-optimalizálás)
   • Operatív felhasználás (időszakos adatszolgáltatás, riportok)
   • Automatizált felügyelet (figyelmeztetések, riasztások)
   • Végfelhasználás (mobil & tablet: tagok naprakész informálása, hírközlés)
   • Felső vezetés (pénztár teljesítménye, üzleti metrikák)
   • Marketing (befizetések növelése)
   • Üzleti tervezés (stratégia, várható trendek felismerése)
   • Elemzés (eseti és rendszeres kimutatások, tanulmányok, egyedi elemzések)

Pénztár üzemeltetés hatékonysága

Az operatív tevékenység mérőszámokkal egyértelműen nyomon követhető a felhasználók, ügyintézők által érintett munkafolyamatok mentén a pénztár működési hatékonyságának optimalizálása érdekében.

Elemezhetjük magas szinten (osztályonként, csoportonként), de akár tényleges felhasználói egyén mélységében az alábbiakat:

   • a munkafolyamatok stádiuma hogyan változott
   • mennyi ideig dolgozott vele egy-egy felhasználó
   • ezalatt milyen eredményre jutott

Illusztrálhatunk Top N jellegű kérdéseket és munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekre is választ kaphatunk. E válaszok rávilágítanak arra, hogy az operatív tevékenységben hol érdemes beavatkozni, átalakításokat végrehajtani, a szükségtelen tevékenységeket kiiktatni, a manuálisan végre­hajtott feladatokat érdemes-e automatizálni.

Az optimalizálás sikerességét idővonalon tetszőleges intervallumban nyomon követhetjük, a számszerűen kimutatható eredmények tükrében a pénzintézet működésének hatékonyságát rendszeresen felülvizsgálhatjuk, összevethetjük a korábbi eredményekkel vagy a jövőre kitűzött tervekkel.

Vezetői kontroll

A pénztár teljesítményéről naprakészen átfogó képet ad a felső vezetés számára, és lehetőséget nyújt az üzleti terv megvalósulásának szoros nyomon követésére a legfontosabb üzleti metrikákkal.

A pénztár hatékonyságát is összefoglalja, illusztrációkat láthatunk az operatív működés teljesítményének időben való változására, amely lehetővé teszi, hogy a pénztár munkaerő állományát optimalizáljuk a jelenlegi működéshez, illetve a jövőbeli tervekhez igazítva.

A legkritikusabb eseményekre automatikus riasztást állíthatnak be a vezetőség szereplői, így a felmerülő problémákról azonnal tájékoztatást kaphatnak úgy, hogy nem igényel sem­milyen emberi közreműködést és nem kell végighaladnia az értesítési folyamaton.

Automatizált felügyelet, riasztások

A rendszer operatív működésére számos ellenőrzést, automatikus riasztást állíthatunk be, figyelmeztetést kaphatunk például az alábbi tényezőkről:

   • az egyéni számlára még nem felosztott befizetések túlzott mértéke
   • esedékességen túli várakozó utalások,
   • negatív analitikus számlaegyenleg (túlutalás, programhiba)
   • régóta várakozó vagy feldolgozatlan ügyek, felgyülemlett panaszok

Operatív felhasználás

MNB jelentések előállítását automatikus módon támogatja, felhasználói oldalról beavatkozás nem szükséges, a rendszerből számos formátumban kinyerhető, akár visszamenőleges időszakra ismételten reprodukálható változatlan adattartalommal.

Az adatszolgáltatás a rendszer más funkciói által egyszerűen, gyorsan alátámasztható el­lenőrzés, esetleges forrásrendszerbeli hibajelzés céljából.

Alap funkcionalitásként jelenik meg a tagdíj nemfizetések és hátralékok kimutatása akár tagonkénti bontásban, amelyet felhasználhatunk egyrészt hozamelvonáshoz, másrészt (egyénileg vagy automatizálva) felhívhatjuk a tag figyelmét az elmaradásról.

Végfelhasználás (Mobil & Tablet)

Tagok naprakész informálását teszi lehetővé a mobil alkalmazás.

   • láthatjuk az ügyfél személyes adatait
   • elérhető az egyéni portfólió besorolás, (opcionálisan elszámoló egységes) egyenleg
   • árfolyam adatokhoz férhet hozzá a tag elszámoló egységes üzemmód esetén

A befizetések táblázatban tételesen láthatóak, egyéni befizetések a függőről azonnal meg­jelennek, nem csak az egyéni számláról, így a tag nyomon követheti az egyéni és munkáltatói befizetéseket, adójóváírásokat.

Emellett a nyugdíjpénztárnak lehetősége van a tag számára üzeneteket küldeni az alkalmazá­son keresztül. Android, iOS, Windows Phone rendszereken érhető el, 7” és 10” méretű táblagépekre külön optimalizálva.

Tervezés és marketing

Tagdíjfizetés elemzése rugalmasan kivitelezhető számos szempont szerint, például ügyfél adatok alapján, időszakonként, összegszerűen, jogcím, forrás szerint, stb.

Széleskörű lehetőséget biztosít elsősorban a marketing tevékenységhez, de alkalmazhatjuk az üzleti tervezés során is a várható trendek felismeréséhez. Jól ötvözhetőek e megoldások a kapcsolódó területek egyedi elemzésével, kimutatások készítésével, ahol a marketing szempontjából vég­zett kutatás eredményével a célcsoport kiválasztását követően az ügyfeleket megkereshetjük számos formátumban.

További felhasználási területek

Ügyfél elégedettség növelése

A panasznyilvántartás alapján ellenőrizhetjük az adatcentrum beépített szolgáltatásaival az ügyfél elégedettség szintjét, továbbá a felhasználók készíthetnek egyedi, speciális meg­oldásokat is.

A panasznyilvántartás munkafolyamatként való ábrázolásából eredően kutathatunk a különböző stádiumok, eredmények, üzleti területek, témák szerint, kimutatva azt, hogy a panaszkezelés mennyire hatékony és célravezető, az ügyfelek elégedettség-javításához pedig milyen mértékben járul hozzá a jelenlegi panaszkezelés módszere, eszközei.

Egyedi megoldások

Az adatcentrum szolgáltatásai mögött egy olyan adatmodell épül fel, amelyből anyugdíjpénztár felhasználói (a megfelelő jogosultság birtokában) tetszőleges elemzése­ket, kimutatásokat, riportokat készíthetnek. Nem csak a fenti funkcionalitásban megjelenő nyugdíjpénztári adatokból dolgozhatnak, hanem a pénztár által definiált és a forrásrendsze­rekből küldött adatkörök is elérhetővé válnak egy olyan egyszerű, könnyen megismerhető szerkezetben, amelyet adatbázis vagy egyéb mélyebb informatikai ismeretek nélkül a fel­használók eredményesen tudnak hasznosítani.

Csalás kiszűrése

Visszaélések korai kiszűrésének, leleplezésének és sorozatos csalások megakadályozásának céljából automatikus és felhasználó által végrehajtott vizsgálatok alkalmazhatóak munka­folyamat típusonként specializálva:

Visszautalás folyamatoknál automatikusan ellenőrzésre kerül, hogy a forrás számlára legfeljebb csak annyit lehet visszautalni, mint amennyi érkezett, a forrás összeg meghaladása esetén automatikus riasztást küld a vezetés számára.

Tagi kifizetés munkafolyamatok esetében ellenőrizhetjük az utalásokat jogosult bankszámlára, postai címre csoportosítva természetesen személyenként nézve.

Technológiai megvalósítás

Sem a forrásrendszereken, sem az adatcentrumban nem szükséges fejleszteni: A forrás­rendszerek egy meghatározott interface felületen szolgáltathatnak adatot, amelyet az adat­centrum napi automatikus ütemezett feldolgozása (üzemeltetői feladatok szükségessége nélkül) betölt.

Az interface egy alap struktúrát reprezentál, amely az adatcentrum szolgáltatásait táplálja információval. Ezt tetszőleges (pénztárspecifikus) adattartalommal lehet horizontálisan kiegészíteni úgy, hogy a forrásrendszer metaadat formában leírt struktúráját kiteríti telepítés alkalmával, és automatikus bővítési (upgrade) lehetőséget is nyújt a forrás­rendszerek esetleges változásának támogatása céljából.

Ezeket az adatokat a különböző szereplők elérhetik az általuk létrehozandó egyedi megoldásaikban.

Jogosultsággal szabályozható nem csak a funkciók elérhetősége, hanem az adatkörökhöz való hozzáférhetőség is.

 

IRF Szoftverház Kft

Tel: (+36) 1 225 2920
email: info@irf.hu
Cím: Canada Square
1027 Budapest, Ganz u. 12-14.

Impresszum

Székhely: 1027 Budapest, Ganz u. 12-14. Cégjegyzékszám: 01-09-363158 Adószám: 10953363-2-41 Ügyvezető: Antalóczy István

  IRF Szoftverház Kft.