A jutalékszámfejtés komplex feladata megfelelő szoftvertámogatás nélkül csak rendkívüli munkaráfordítás árán valósítható meg. A rendszer rendkívül alacsony élőmunka igény mellett, nagyszámú értékesítési tranzakció, komplex jutalék számfejtési szabályrendszernek megfelelő feldolgozását képes elvégezni. Cégünk a rendszer bevezetése kapcsán a sokszor nehezen áttekinthető értékesítési csatornákat, termékeket, érdekeltségi rendszereket felméri, dokumentálja és racionalizálja, egységesíti. A rendszer alkalmazásával javítható az adatminőség, gyorsítható a jutalékszámfejtés folyamata. A vezetői információs rendszer segítségével lehetővé válik az értékesítés monitorozása.
A Bonus, az alrendszerek és külső rendszerek folyamatait egységes szemléletben kezelő, moduláris, innovatív technológiára épülő integrált Jutalékszámító rendszer, amely egy egységes és nyitott szabály adattáron alapuló, gyors piaci visszacsatolási időt biztosító jutaléktervező és számító, partnerkapcsolati folyamattámogató rendszer.

A rendszer implementálásakor előredefiniált szabálytípusokkal rendelkezik, melyek közül lehet választani. A szabályok rendszere bővíthető, és amennyiben az alkalmazó olyan jutalékszabályt vezet be a jövőben, amely jutalékszámítási pontjai nem fedhetőek le a meglévő szabályokkal, azonos struktúrájú új szabályzatok fejlesztési munka nélkül definiálhatóak.

A jutalékszámítás és modellezés a szabadon definiálható számítási időszakokra, rendszerint havi periódusban történik, azonban előfordulhat, hogy ettől eltérő időszakra kell a számítást elvégezni. A számításokat mindig az előzőleg már definiált időszakon lehet végrehajtani. A számítás indításakor kötelezően megadásra kerül a számítási időszak, és opcionálisan kiválasztható ügynök vagy ügynök csoport, illetve termék vagy termékcsoport, melyekhez kapcsolódó tranzakció adatokat dolgozzuk fel. Számítást csak nyitott időszakra lehet indítani.
A speciálisan a Bonushoz kifejlesztett, önálló portál funkcionalitás elsődleges feladata az ügynökségek/ügynökök gyors és hatékony tájékoztatása az elszámolás eredményeiről, valamint a jóváhagyási és korrekciós kérelmek fogadása. A webes elérés a jutalékelszámolás adattár alapján szolgáltat információkat az arra jogosultaknak. A rendszert interneten keresztül bejelentkezés, azonosítás alapján érhetik el azok az ügynökségek, ill. ügynökök, akiknek a Bonus rendszer erre jogosult felhasználója elérési jogosultságot adott.
A partnerek és terméktulajdonosok közötti kapcsolattartás és célzott információáramlás számos szempontból kiemelt jelentőségű. Egyaránt meghatározó a hatékonyság, a megbízhatóság, az audit és a partner elégedettségi-mutatók szempontjából is.
A webes elérés kommunikációs lehetőséget biztosít, mely révén az ügynök jóváhagyhatja az elszámolás adatait, az elszámoláshoz szöveges megjegyzést fűzhet, és így korrekciót kezdeményezhet. Az így beérkező megjegyzéseket a Bonus rendszer kijelölt felhasználója napi munkája során a Bonus Portál alkalmazás erre a célra kialakított funkciójában megtekinti, és az azokban foglalt tartalom alapján elvégzi a szükséges tevékenységeket, pl. tranzakció korrekció, elszámolás korrekció, törzsadat karbantartás stb.

 

IRF Szoftverház Kft

Tel: (+36) 1 225 2920
email: info@irf.hu
Cím: Canada Square
1027 Budapest, Ganz u. 12-14.

Impresszum

Székhely: 1027 Budapest, Ganz u. 12-14. Cégjegyzékszám: 01-09-363158 Adószám: 10953363-2-41 Ügyvezető: Antalóczy István

  IRF Szoftverház Kft.