Rendszereink alapjául szolgáló Munkafolyamat – és Feladat Menedzsment funkciók lehetővé teszik, hogy jól alkalmazható, a mai nagyvállalati IT rendszerekkel szemben támasztott követelményeknek maradéktalanul megfelelő, ügykezelő alkalmazásokat fejlesszünk. Az ügy (munkafolyamat) egy irányított és vezérelt folyamat. A munkafolyamatnak egyetlen belépési pontja lehet, egy vagy több feladatból (taszk) áll, és legalább egy kilépési pontja van. A feladatok végrehajtása történhet szekvenciálisan, de a végrehajtás sorrendjét szabályozhatjuk feltételekkel is. Ez esetben az aktuális feladat végrehajtásának eredményétől függ, hogy a folyamat végrehajtása mely feladattal folytatódik.

 

Az ellenőrzés lényeges pontja a folyamat végrehajtásához szükséges dokumentumok vizsgálata. Minden folyamathoz hozzárendelhető dokumentum típusok egy halmaza (elvárt dokumentumok) az elvárt darabszámmal együtt. A folyamat befejezésének feltétele, hogy az ügyhöz minden elvárt dokumentum a megfelelő mennyiségben iktatva legyen (iktatott dokumentumok).

Minden ügyintézői beavatkozást igénylő feladathoz (humán taszk) kötelezően tartozik egy képernyő, mely a feladat elvégzését támogatja. (A képernyőről más képernyők is indíthatók.) A feladat végrehajtását követően ezen a képernyőn kezdeményezhető – a szükséges ellenőrzéseket követően – a továbblépés a következő feladatra. Ugyancsak minden humán taszkhoz hozzárendelhető határidő.

A feladatok kötelezően szerepkörhöz rendeltek. A feladat végrehajtására csak a megfelelő szerepkörrel rendelkező felhasználó jogosult. Minden szerepkörhöz tartozik egy feladat lista („Nyitott feladatok”). Egy ügy az elindulását követően az első humán taszkhoz rendelt szerepkör feladat listájában jelenik meg automatikusan. Ezt követően az ügy mindig az aktuális taszkhoz rendelt szerepkör feladatlistájában jelenik meg.

IRF Szoftverház Kft

Tel: (+36) 1 225 2920
email: info@irf.hu
Cím: Canada Square
1027 Budapest, Ganz u. 12-14.

Impresszum

Székhely: 1027 Budapest, Ganz u. 12-14. Cégjegyzékszám: 01-09-363158 Adószám: 10953363-2-41 Ügyvezető: Antalóczy István

  IRF Szoftverház Kft.