Szoftverfejlesztés

Leghasznosabb üzletági tapasztalatok

A leghasznosabb üzletági tapasztalatok – best practice – birtokában munkafolyamatok, nyilvántartások tervezése, és azok költségkímélő informatikai megvalósítása.
A teljes értéklánc megvalósítása az igény felmerülésétől az implementálásig. A rendszerfejlesztéshez professzionális eszközök, módszertanok és összeszokott fejlesztői team együttesen állnak rendelkezésünkre.

Az ügyviteli, üzleti folyamatok támogatására szolgáló, Oracle, Microsoft üzleti alkalmazások mellett implementálunk open-source szoftvereket, igény esetén a legmodernebb cloud technológia alkalmazásával. A munkafolyamatok szervezése, implementálása, továbbá az üzemeltetési szakaszban a különböző ellenőrzések, egyezőségek vizsgálatát, lekérdezések kidolgozását szakképzett gazdasági informatikus munkatársaink végzik.

Szoftverfejlesztés

Implementálás, támogatás

Szoftver üzemeltetés

Saját fejlesztés, szoftverkövetés

Saját fejlesztésű szoftvereinket folyamatosan továbbfejlesztjük, funkcionalitásukat bővítjük. A szolgáltatás keretében többek között a bejelentett igények meghatározott eljárásrend szerinti nyilvántartásba vétele, release-ek kibocsátása és azok dokumentálása valósul meg.

A kritikus rendszerüzemeltetési szolgáltatásokat – operációs rendszer és hardver felügyelet, az adatbázis adminisztráció – SLA (Service Level Agreement – Szolgáltatási szint megállapodás) alapon végezzük. Ennek előnye, hogy az üzemeltetési tevékenység objektív mérőszámok alapján, közösen elfogadott mérőrendszer mentén monitorozható és kiértékelhető. Tisztázott a feladat célja, az eredmény, a határidő és minden olyan jellemző, amely egy támogatási tevékenységet meghatároz. Az egyes tevékenységek egy úgynevezett Szolgáltatás katalógusból választhatók ki.

Szoftver üzemeltetés

SLA alapú rendszerüzemeltetés

Tanácsadás

Rendszertervezés, folyamatmenedzsment

Egy szervezet életében kulcsfontosságú az üzleti folyamatmenedzsment.
Cégünk üzletági tapasztalatok birtokában végzi a vállalati munkafolyamatok feltérképezését, újratervezését. Eszközként elsődlegesen az ARIS Platformot alkalmazzuk, amely kitűnően alkalmas az üzleti folyamatok modellezésére, elemzésére és optimalizálására.

Minőségbiztosító munkacsoportunk nem csak saját, hanem cégünktől független, önálló projektek minőségbiztosítását is vállalja, a szoftver-minőség menedzsmentnek mindhárom tevékenységét teljes körűen lefedve, így a minőségbiztosítás, minőség tervezés és minőségszabályozás terén biztosítva maximális eredményességet.
A minőségbiztosítás során módszertani elemek mellett speciálisan felállított metrikák mentén tesszük mérhetővé a szoftverminőséget.

Tanácsadás

Szoftver minőségbiztosítás

Tanácsadás

IT biztonsági szaktanácsadás

A pénzintézeti informatika jogszabályszerű üzemeltetését a felügyeleti szervek célellenőrzések keretében vizsgálják. Cégünk vállalja az IT biztonsági rendszerek átfogó auditálását, vagy a vonatkozó belső szabályzatok kialakítását és megvalósításuk menedzselését.

 

Egy szoftverfejlesztő team sikerének egyik legfontosabb összetevője a megfelelő kompetenciával rendelkező projekttagok. Cégünk jól képzett munkaerő bázisán kívül széles kapcsolati hálóval rendelkezik, ami alkalmassá teszi arra, hogy időlegesen felmerülő szakemberigény esetén projekt tagokat vagy akár teljes projekt csapatokat delegálhasson. A munkavégzés különböző tevékenységek és projektszerepek mentén valósulhat meg, például: így senior és junior fejlesztő, architect, projektmenedzser, minőségbiztosító.

IT Erőforrás kölcsönzés

Kompetenciával rendelkező projekttagok

IRF Szoftverház Kft

Tel: (+36) 1 225 2920
email: info@irf.hu
Cím: Canada Square
1027 Budapest, Ganz u. 12-14.

Impresszum

Székhely: 1027 Budapest, Ganz u. 12-14. Cégjegyzékszám: 01-09-363158 Adószám: 10953363-2-41 Ügyvezető: Antalóczy István

  IRF Szoftverház Kft.